Kiểm Tra Email Để Xác Nhận Đăng Ký

Để nhận được Ebook, bạn cần xác nhận địa chải email của mình.

Dễ thôi:

Bước 1: Kiểm tra email của bạn để tìm tin nhắn đến từ Trung Nguyễn.

Bước 2: Nhấp vào liên kết trong email đó.

Đó là tất cả những gì bạn phải làm. Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Trung Nguyễn

P/S: Nếu bạn không nhận được email trong vòng 5 phút, hãy kiểm tra “hòm thư rác”. Hoặc bạn có thể kiểm tra tab quảng cáo của mình.

Đánh giá page