11 Mạng Quảng Cáo Pop-Under Network Tốt Nhất Dành Cho Publishers Năm 2023

Nếu bạn đã từng kiếm tiền với 17 mạng CPC Ad Network, thì bài viết này Trung sẽ chia sẻ thêm cho bạn 11 mạng quảng cáo khác cũng vô cùng tiềm năng. Đó là Pop-Under Network. Pop-Under Network là hình quảng cáo xuất hiện dưới cửa sổ trình duyệt của người dùng khi họ…

Đọc Thêm
CPC Trong Quảng Cáo Là Gì

CPC Trong Quảng Cáo Là Gì? 17 Mạng CPC Ad Networks Tốt Nhất Dành Cho Publisher

CPC Trong Quảng Cáo Là Gì? CPC trong quảng cáo là viết tắt của Cost Per Click, tức là Chi phí trên mỗi lần nhấp chuột. Đây là một phương pháp thanh toán quảng cáo trực tuyến, trong đó người quảng cáo chỉ phải trả tiền cho mỗi lượt nhấp chuột vào quảng cáo của…

Đọc Thêm