CPC Trong Quảng Cáo Là Gì

CPC Trong Quảng Cáo Là Gì? 17 Mạng CPC Ad Networks Tốt Nhất Dành Cho Publisher

CPC Trong Quảng Cáo Là Gì? CPC trong quảng cáo là viết tắt của Cost Per Click, tức là Chi phí trên mỗi lần nhấp chuột. Đây là một phương pháp thanh toán quảng cáo trực tuyến, trong đó người quảng cáo chỉ phải trả tiền cho mỗi lượt nhấp chuột vào quảng cáo của…

Đọc Thêm